راه های ارتباط با وب سایت تابان فرش

شماره های دفتر تهران :

شماره تماس ۱ : ۰۹۱۲۸۴۸۶۰۰۲

شماره تماس ۲ : ۰۹۱۲۸۰۵۰۲۷۶

شماره تماس ۳ : ۰۲۱۷۷۱۹۴۲۵۰

شماره های دفتر کاشان :

شماره تماس ۱ : ۰۹۱۳۴۶۱۴۳۵۰

شماره تماس ۲ : ۰۹۱۳۴۳۳۳۷۹۵

شماره تماس ۳ : ۰۳۱۵۵۵۷۱۰۲

آدرس ایمیل : info@tabanfarsh.com

آدرس کارخانه : کاشان – شهرک صنعتی راوند – بلوار شماره ۱ شرقی – خیابان دهم – پلاک ۱۰۱۸